Weekendschool

Heeft uw kind behoefte aan een extra uitleg, of wat meer oefening met taal en rekenen? Misschien maakt u zich zorgen dat hij een achterstand opbouwt? De basisschool is een belangrijke periode en bepalend voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom is het belangrijk dat ieder kind genoeg aandacht en tijd krijgt om de stof te begrijpen. Bij de Weekendschool nemen wij alle onderwerpen van taal en rekenen door en nemen wij de tijd totdat iedereen het begrijpt. Schrijf je nu in voor de Weekendschool voordat de klas vol is!

Net geen echte school! Bij de Weekendschool krijgt uw kind uitleg en begeleiding over taal en rekenen in een kleine groep. De Weekendschool is op zaterdag of zondag, duurt van 12:00 tot 16:30 uur, en bestaat uit twee uur taal en twee uur rekenen. U heeft recht op 4 lessen per maand. Bij Weekendschool werken wij met onze eigen studieboeken, die voldoen aan de Nederlandse doelen en leerlijnen. De Weekendschool is voor leerlingen van groep 5 t/m 8; de klassen zijn verdeeld per groep.

Hoe weet ik of mijn kind wat leert? Het jaar wordt verdeeld over 2 periodes; er worden 3 toetsen gemaakt per periode en de periode wordt afgesloten met een rapportgesprek. Daarnaast kunt u door het jaar heen, vóór 12:00 of na 16:30 in gesprek met de begeleider van uw kind.

Onze werkwijze

Bij de inschrijving geeft u aan waar uw kind moeite mee heeft en op welke dag u les wilt volgen. Onze coördinator neemt contact met u op als er plek beschikbaar is en geeft de startdatum aan. Een Weekendschool klas bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 leerlingen. Tijdens de lessen krijgt uw kind uitleg, wordt er klassikaal en individueel gewerkt aan opdrachten en worden opdrachten nagekeken. De rekenles bestaat uit de onderdelen getalbegrip, rekenvaardigheid, studievaardigheden en verhaalsommen. De taalles bestaat uit de onderdelen begrijpend lezen, grammatica, spelling, woordenschat en studievaardigheden. Tussen 14:00 en 14:30 is er een pauze van een half uur.